.

Stap 4 - Meer info


Gaat u niet akkoord met de finale oplossing van Belfius of de Negotiator? Dan kan u schriftelijk een beroep doen op:

Ombudsfin: de federale ombudsdienst voor geschillen in de financiële sector

Ombudsdienst van de Verzekeringen: de federale ombudsdienst voor verzekeringsgeschillen

Beide onafhankelijke diensten zoeken samen met u en met de bank of verzekeringsmaatschappij een oplossing die voor alle partijen past.


Tip: u richt zich best eerst tot de dienst Klachtenbeheer, want Ombudsfin en Ombudsdienst der Verzekeringen raadplegen hen altijd vooraleer ze uw dossier behandelen

Hoe de ombudsdiensten contacteren?